беттеги JavaScript өзгөрмөнүн кандай өзгөрүүлөр болот?

JavaScript өзгөрмөсүнүн маанисин баракта кантип көрсөтсө болот? document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = туурасы; Мурунку мүмкүнчүлүктөрдү толуктоо. Alert () ыкмасы жөнөкөй диалог терезесин көрсөтүү үчүн колдонулат. Confirm () ыкмасын колдонуп, сиз ...

Scripting курсор. Алдын ала рахмат.

Скрипт курсор. Алдын ала рахмат. 2Сурот сүрөттүн аракетин кантип токтотууга болот? Анан кантип жазганымды түшүнгөн жокмунбу? (Мен ал) жалгыздар кимдер, алар ursors.io үчүн эмне деп так жазышат, эмне тартышат, эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат?